Home

"Kto Ty jesteś?? - Polak mały"  -  realizacja projektu

 

W okresie od 21.02.2019 r. do 31.12.2019 r. Orkiestra Dęta Okulice realizuje projekt pt. ”Kto Ty jesteś? – Polak mały” - kultywowanie tradycji muzycznych i historycznych w „Małej Ojczyźnie” i na terenie LGD „Cenoma”. Zadanie to współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Organizacja warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji i konkursów w celu zwiększenia oferty kulturalno – edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach tego zadania prowadzona jest nauka i doskonalenie gry na instrumentach dętych drewnianych, blaszanych i perkusyjnych. Zajęcia prowadzone są w Okulicach w formie warsztatów muzycznych przez 3 wykwalifikowanych instruktorów. Bierze w nich udział grupa 18 osób – dzieci i młodzieży z terenu LGD „Cenoma”. Szkolenie to prowadzone będzie przez okres 9 miesięcy.

 

 

 

GALERIA

 

 

LINKOWNIA

PATRONAT